Conwy Ifanc

(In English)

Croeso i Conwy Ifanc, mae’r safle’n cael ei redeg gan Wasanaeth Ieuenctid Conwy yn awr, cliciwch ar y dolen uchod i ddarllen ein newyddlenni. Os hoffech chi gael gwybod ynghylch yr hyn sy’n digwydd ar gyfer pobl ifanc yng Nghonwy mae croeso i chi ein hoffi neu ein dilyn ar y canlynol:

Facebook

 http://www.facebook.com/GIConwyYS

Bydd angen ‘hoffi’ y dudalen i weld yr holl gynnwys

Twitter

http://www.twitter.com/GIConwyYS

Dilyna ni ar Twitter am newyddion am gystadlaethau a beth sydd yn digwydd yng Nghonwy

Instagram

http://instagram.com/GIConwyYS

Dilyna ni ar Instagram trwy ddefnyddio @giconwyys

YouTube

http://www.youtube.com/user/IeuenctidConwyYouth

Tanysgrifia i’n sianel YouTube i weld fideos, ac edrycha ar ein rhestr chwarae i weld ein ffefrynnau. Bydd y rhai gorau yn cael eu dangos ar Facebook

SoundCloud

http://soundcloud.com/IeuenctidConwyYouth

Tanysgrifia i’n sianel Soundcloud i wrando ar ein traciau, ac edrycha ar ein rhestr chwarae i glywed ein ffefrynnau. Ac ia – bydd y rhai gorau yn cael eu dangos ar Facebook

Gwefannau Gwybodaeth Eraill

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

http://www.conwy.gov.uk/plant

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy yn darparu gwybodaeth am ddim ar bob agwedd ar ofal plant a gwasanaethau i blant a phobl ifanc a theuluoedd

Conwy County Borough Council

http://www.conwy.gov.uk

Gwefan Bwrdeistref Sirol Conwy

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s